Kalite Politikamız

Toplam Kalite felsefesi ve KaliteYönetim Sistemi Standartlarının gereklerini yerine getiren, sürekli gelişen veöğrenen dinamik bir şirket organizasyonu ile dünya ölçeğinde lider bir şirketolmak ve rekabet gücümüzü artırmak için;


 • Müşteri istek ve talepleri değerlendirilerek tercih edilen, ihtiyaç ve beklentileri tam olarak karşılayan yenilikçi ürün ve hizmetler üretilmesi suretiyle koşulsuz müşteri memnuniyetinin sağlanması, ölçülmesi ve değerlendirilmesini,
 • Tüm süreçlerimizdeki ve iş sonuçlarımızdaki etkinlik ve başarımızın belirlenen performans kriterleri ile ölçülüp, “Planla-Uygula-Kontrol Et-Önlem Al” çevrimiyle değerlendirilerek sürekli iyileştirilmesini,
 • Tüm kaynaklarımızın etkin ve verimli kullanılması ile katma değer yaratılmasını,
 • Geliştirmeye açık alanların belirlenmesi için veri toplanması ve veri analizinin sistematik bir şekilde sürekli yapılmasını,
 • Üretim alanları ve diğer kullanım sahalarında çevreye zarar verecek tüm etkenlerin bertaraf edilmesi için gerekli önlemlerin alınmasını,
 • Tedarikçilerimizle kazan-kazan anlayışı ve çözüm ortaklığı çerçevesinde çalışılmasını; eğitim ve denetimler yoluyla tedarikçilerimizin gelişimi için yönlendirici faaliyetlerde bulunulmasını,
 • Yaratıcı, değişimlere açık, bilgiyi paylaşan ve yöneten bir anlayışın benimsenmesini,
 • Çalışanlarımızın katılım ve yetkinliklerinin artırılması amacıyla kişisel gelişimin, eğitimin ve takım çalışmasının desteklenmesini,
 • Yasal şartlara uymayı taahhüt ediyoruz.


MİSYON:

Müşterilerimize yüksek kalitede ve uygun fiyattarekabet gücü olan traktörler sunmak suretiyle müşteri memnuniyetini sağlayarakPazar payımızı arttırmak, karlı büyümeyi sağlamak ve dünya markası olmakyolunda ilerlemektir.

VİZYON:

Dünya çiftçilerinin istek ve ihtiyaçlarınauygun, yüksek teknolojiye sahip, bakım, onarım ve kullanım maliyetleriekonomik, çevre dostu traktörler üreterek dünya tarımına katkı yapmaktır.

 

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

Savunma Sanayi, Ziraat, Maden, Traktör, İş Makinaları ve Otomotiv İmalat Sanayisi konusunda dünya markası olmayı kendisine hedef edinmiş Hema Şirketlerinin,

 • Bilgilerini gizlilik, bütünsellik ve erişilebilirlik içinde değerlendirmek,
 • Önemli bilgilerini içeriden ve dışarıdan karşı gelebilecek tüm tehditlere karşı korumak,
 • Çalışanlarını eğiterek fiziksel ve elektronik ortamdaki bilgilerin güvenliğini sağlamak ve riskleri azaltmak,
 • Bilgi güvenliği ile ilgili yönetmelikler, müşteri / sözleşme istekleri ve diğer gereklilikleri yerine getirmek,
 • Yönetim tarafından, sistemin yürütülmesi ve sürekli geliştirilmesi için gerekli kaynakları sağlamak ve gerekli desteği vermek

Temel Bilgi Güvenliği  Politikasıdır.